Men, hvordan skal det foregå? Her kommer projektansættelse og outplacement frem

Skal du snart gennemføre en fyringsrunde i dit firma, eller er du måske nødt til at fyre en enkelt medarbejder? På et tidspunkt kan du måske få brug for at fyre en medarbejder. Og hvad skal der så ske nu? Her kommer projektansættelse plus outplacement frem. Det begiver sig ved, at forløbet hjælper dig og den fyrede kollega gennem hele forløbet. Der kan være adskillige årsager til, at man som arbejdsplads må sige farvel til en del af sin personalegruppe. For et halvt år siden var jeg som leder for en økonomiafdeling i den uheldige situation at være nødsaget til at give en fyreseddel til fem medarbejdere. I den forbindelse traf vi også en beslutning om at bruge penge på projektansættelse foruden outplacement til de opsagte ansatte. Dermed øjnede vi nemlig en mulighed for at hjælpe dem bedst muligt videre i deres arbejdsliv.

Masser af arbejdspladser har et ønske om at sørge for, at de afskedigede ansatte kan opnå det mest favorable afsæt for så hurtigt som overhovedet muligt at komme godt videre på arbejdsmarkedet såvel som privat. Samtidig har de planlagte projektansættelse og outplacement forløb for de opsagte medarbejdere betydet, at det øvrige personale i afdelingen hurtigere har tilpasset sig den nye fordeling af arbejdet ifm. fyringsrunden. Outplacementen udviklede sig som følge heraf til at være en vej til at udvise et ansvar for vores medarbejdere såvel som sikre fundamentet for en harmonisk stemning i et særdeles kompliceret forløb. Den fyrede ansatte i organisationen får vejledning fra en erfaren vejleder under det samlede forløb. Såfremt man hyrer en jobkonsulent med ekspertise inden for projektansættelse & outplacement, vil man få en måde at give de fyrede ansatte en hjælpende hånd i stedet. Jobsøgningskonsulenten har også givet en effektfuld sparring, der har sikret, at den enkelte medarbejder fik assistance til at få afdækket deres kompetencer og potentielle muligheder i deres arbejdsliv.