Månedsarkiv: april 2012

Det er meningsfuldt at have et rigtigt trailerkørekort

Rigtige trailerkørekort er en side, som vedkommer adskillige fagfolk og private. Man har centrale reglementer i relation til trailerkørekort. Bestemmelserne om trailerkørekort angår varevogne og personbiler der har en retmæssig helhedsvægt indtil tretusindfemhundrede kg, sammen med forskellige påhængstyper med en legal helhedsvægt højere end 750 kilo. Forudsat at du er indehaver af et normalt førerbevis, må du bevæge dig med en trailer havende en samlet vægt overstigende syv 100 og 50 kilo. Der er mange funktionelle sider ved at være i besiddelse af trailerkørekortet. Det er nemt at spænde en trailer op til 3500 kg bag efter bilen, hvorefter man slipper for at køre mange gange med lort til lossepladsen, som man ellers skal med en gennemsnitlig og ret lille trailer. Man kan virkelig blive meget populær i sin omgangskreds, når man har førerbevis til en omfangsrig trailer. Bl.a. idet venner skal flytte, kan man slippe med en enkelt tur med trailer. Ydermere kan man køre bil med en kæmpe campingvogn, idet man skal på campingferie. Således er der sådan set op til flere privilegier.

Er der akut behov for et trailerkørekort pga. din arbejdsfunktion, eller er der fortrinsvist tale om et hobbyniveau? Man vil opleve virkelig mange forskellige bevæggrunde for at man har brug for større trailere eller fx anden anhænger. Til fritidsbrug kunne tilfældet for eksempel være trailere til heste, der er behov for at køre med. Da må du køre med hestetrailer. Såfremt den samlede tilladte totalvægt for bil + trailer er over 3,5 tusind kilo, er det påkrævet, at man har et særligt kørekort – også kaldet ”b/e kørekort” samt trailerkørekort. Det er faktisk bydende nødvendigt med praktisk erfaring i at håndtere en omfattende trailer. Man skal lære at bakke almindeligt plus rundt om hjørner med hestetrailere efter bilen. Den erfaring får du i undervisningen på køreteknisk anlæg og i nogen grad med teori forbundet med at tage trailerkørekort. Vil det være ideelt i din situation at anvende anhænger? Så er det virkelig med at spore en rigtig god køreskole og begynde med at få et officielt kørekort. På denne måde kan du tilmed både optimere din virksomhed, såfremt du bl.a. er håndværker, eller du vil kunne fornøje naboer og din egen og svigerfamilien i weekender og ferier.

En professionel energimærkning afslører, om din bolig bruger for meget energi

I EU findes der et ønske om at sikre en sænkning af energiforbruget samt nedskrive udledningen af CO2. Derfor har politikerne fundet på en energimærkning. Sideløbende har de gjort energimærkning af bygninger pligtskyldig. I fald man skal bruge en obligatorisk energimærkning, vil det altid være smartest at indgå en aftale med en ingeniør, der er eksperter i forhold til energimærkning af ejendomstyper som f.eks. som eksempelvis villaer, flerfamilieboliger såvel som service og uddannelsesinstitutioner.

Talrige af byrådene i de danske kommuner er dog særdeles fremsynede når det kommer til klimaet. Disse kommuner har som følge heraf besluttet, at den nye energimærkning er nødvendig før det er muligt at få godkendt en færdigmelding. Det indebærer, at det er påkrævet for dig og din ægtefælle at få lavet en professionel energimærkning, så snart isoleringen er anlagt eller i nogle tilfælde lige inden uanset, om dig og din ægtefælle planlægger at bygge et helt nyt hus eller, om I er ved en tilbygning.

Selve energimærkningen laves som et grundigt tjek af villaens klimaskærm, varmeanlæg samt energiforbrugende komponenter og opsummeres i en en rapport, som skitserer eventuelle forslag til forbedringer, der i de fleste tilfælde kan gennemføres til meget konkurrencedygtige priser. Når dig og din ægtefælle har fået energimærket jeres villa, får I ydermere en en samlet karakter på en overordnet energiskala, som fungerer som en indikator for, hvor klimarigtigt og ikke mindst godt isoleret bygningen er ud fra det udregnede varmeforbrug.

På energiskalaen, gives A som karakter til ejendomme, som tilfredsstiller de skrappeste fordringer i bygningsreglementet fra forrige år, mens alle karakterer fra C til G angiver huse med et for højt energiforbrug. Er ejendommen blevet bygget mellem 2006 og 2010 skal den mindst have en energimærkning med karakteren B. Hvis I har et lavenergihus med karakteren A, kan I helt selv vælge hvilken en energiforsyning, I vil have. Af den årsag er der adskillige fordele ved at have fokus på, at dig og din families villa er isoleret godt nok til at få en grundig energiberegning i forbindelse med selve energimærkningen.